1 Corinthians 10

Предпазване от идолопоклонство

1 a Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето,

2 и в облака, и в морето всички да са били кръстени в Моисей,

3 b и всички да са яли от същата духовна храна,

4 c и всички да са пили от същото духовно питие (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тази канара беше Христос),

5 d пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги повали с мор в пустинята.

6 e А в тези неща те ни станаха поучителен пример, за да не пожелаваме страстно злото, както те го пожелаваха.

7 f Не бъдете идолопоклонници, както някои от тях, според писаното: „Народът седна да яде и да пие и стана да играе.“

8 g Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.

9 h Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха и погинаха от змиите.

10 i Нито роптайте, както възроптаха някои от тях и бяха поразени от погубителя.

11 j А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли последните времена.

12 k Затова който мисли, че стои, нека внимава да не падне.

13 l Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.

14 m Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството.

15 n Говоря като на разумни човеци; сами вие съдете за това, което казвам.

16 o Чашата, която бе благословена и която ние благославяме, не е ли това , да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?

17 p Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме.

18 q Вижте Израил по плът: тези, които ядат жертвите, нямат ли общение в жертвеника? Тогава какво?

19 r Казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо или че идолът е нещо? Не.

20 s Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете.

21 t Не можете да пиете Господнята чаша и бесовската чаша; не можете да участвате в Господнята трапеза и в бесовската трапеза.

22 u Или искаме да подбудим Господа към ревност? Ние по-силни ли сме от Него?

Свободата на християнина

23 v Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно.

24 w Никой да не търси своята лична полза , но всеки – ползата на другия.

25 x Всичко, което се продава в месарницата, яжте, без да го изпитвате заради съвестта си;

26 y защото „Господня е земята и всичко, което има в нея“.

27 z Ако някой от невярващите ви покани на угощение и вие желаете да отидете, яжте каквото сложат пред вас, без да го изпитвате заради съвестта си.

28 aa Но ако някой ви каже: Това е било принесено в жертва, не яжте, заради този, който ви е известил, и заради съвестта:

29 ab съвест, казвам, не твоята, а на другия. (Понеже защо да се съди моята свобода от чужда съвест?

30 ac Ако аз с благодарение на Бога участвам в яденето, защо да ме злословят за онова, за което благодаря?)

31 ad И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава.

32 ae Не ставайте съблазън нито на юдеи, нито на гърци, нито на Божията църква;

33 af както и аз угаждам на всички във всичко, като търся не своята полза, но ползата на мнозина, за да се спасят.
Copyright information for BulProtRev