1 Corinthians 11

Жените на богослужение

1 a Бъдете подражатели на мене, както съм и аз на Христос.

2 b За ваша похвала е, че ме помните за всичко, като държите преданията така, както ви ги предадох.

3 c Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог.

4 d Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си.

5 e А всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си, защото това е едно и също, като да е с бръсната глава.

6 f Защото която жена не се покрива, нека остриже и косата си. Но ако е срамно за жена да си стриже косата или да си бръсне главата, то нека се покрива.

7 g Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога; а жената е слава на мъжа.

8 h (Защото мъжът не е от жената, а жената е от мъжа;

9 i понеже мъжът не беше създаден за жената, а жената за мъжа.)

10 j Затова жената е длъжна да има на главата си белег на власт заради ангелите.

11 k (Обаче нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената в Господа;

12 l защото както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога.)

13 Сами в себе си съдете: Прилично ли е жената да се моли на Бога гологлава?

14 Не ви ли учи и самото естество, че ако мъж оставя косата си да расте, това е позор за него,

15 но ако жена оставя косата си да расте, това е слава за нея, защото косата ѝ е дадена за покривало?

16 m Но ако някой мисли да влиза в пререкания за това – ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви.

Подобаващо участие в Господнята вечеря и общите трапези

17 А като ви заръчвам следното, не ви хваля, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо.

18 n Защото, първо, слушам, че когато се събирате в църква, ставали разделения помежду ви (и отчасти вярвам в това;

19 o защото е нужно да има и разцепление между вас, за да стане явно кои са одобрените помежду ви).

20 И така, когато така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господнята вечеря,

21 p защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другите ; и така един остава гладен, а друг се напива.

22 q Какво! Къщи ли нямате, където да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и засрамвате тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Няма да ви похваля.

23 r Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб

24 и като благодари, разчупи и каза: Това е Моето тяло, което е разчупено за вас; това правете за Мое възпоменание.

25 Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е Новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание.

26 s Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той.

27 t Затова който яде хляба или пие Господнята чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.

28 u Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата;

29 защото който яде и пие, без да разпознава Господнето тяло, той яде и пие осъждане за себе си.

30 Поради тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.

31 v Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени.

32 w А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.

33 Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг.

34 x Ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не бъде събирането ви за осъждане. А останалите работи ще ги наредя, когато дойда.
Copyright information for BulProtRev