1 Corinthians 14:26

Всичко да става с приличие и ред

26 a Тогава, братя, какво става между вас ? Когато се събирате, всеки има да предлага псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. Всичко да става за назидание.
Copyright information for BulProtRev