1 Corinthians 15:52

52 a в един миг, докато трепне око, при последната тръба; защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
Copyright information for BulProtRev