1 Corinthians 16

Помощи за християните в Юдея

1 a  А колкото за събирането на дарение за светиите, правете и вие, както наредих в галатийските църкви.

2 b  В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работите си и да го има при себе си, за да не се събира, когато дойда.

3 c  И когато дойда, ще изпратя с писма онези, които ще одобрите, да отнесат подаръка ви в Йерусалим;

4 d  и ако си заслужава да отида и аз, те ще отидат с мене.

Планове за пътувания

5 e  Защото ще дойда при вас, след като мина през Македония (понеже минавам през Македония);

6 f  а може и да поостана при вас или даже и да презимувам, за да ме изпратите вие накъдето отида.

7 g  Защото не ми се иска да ви видя сега само пътьом; но се надявам да остана при вас известно време, ако позволи Господ.

8 А в Ефес ще остана до Петдесетница,

9 h  защото пред мене се отвориха големи врати за работа, има и много противници.

10 i  Ако дойде Тимотей, внимавайте да бъде без страх между вас; защото и той върши Господнето дело, както и аз;

11 j  затова никой да не го презира. Но го изпратете с мир да дойде при мене, защото го очаквам с братята.

12 k  А колкото за брат Аполос, много му се молих да дойде при вас с братята; но никак не му се искаше да дойде сега; обаче ще дойде, когато намери случай.

Последния наставления и поздрав

13 l  Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се!

14 m  Всичко у вас да става с любов.

15 n  Още ви моля, братя: вие знаете, че семейството на Стефанас е първият плод на Ахая и че те са посветили себе си да служат на светиите;

16 o  добре е на такива да се подчинявате и вие, както и на всеки, който помага в делото и се труди.

17 p  Радвам се за идването на Стефанас, на Фортунат и на Ахаик, защото те запълниха вашата липса;

18 q  понеже успокоиха моя дух и вашия, затова признавайте такива човеци.

19 r  Поздравяват ви църквите, които са в Азия. Много ви поздравяват в Господа Акила и Прискила с тяхната домашна църква.

20 s  Поздравяват ви всички братя. Поздравете се един друг със свята целувка.

21 t  Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка.

22 u  Който не обича Господа, да бъде проклет. Господ наш иде.

23 v  Благодатта на Господ Исус Христос да бъде с вас.

24 Любовта ми да бъде с всички вас в Христос Исус.

Амин.

Copyright information for BulProtRev