1 Corinthians 2

Проповед с дух и сила

1 a И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна;

2 b защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос, и то Христос разпънат.

3 c Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех.

4 d И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от Дух и сила;

5 e за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.

Откриване на Божията мъдрост чрез Святия Дух

6 f Обаче ние поучаваме мъдрост между съвършените, но не мъдрост от този свят, нито от властниците на този свят, които преминават;

7 g а поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.

8 h Никой от властниците на този свят не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпънали Господа на славата.

9 i А според както е писано: „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло,
и на човешко сърце не е идвало,
всичко това е приготвил
Бог за тези, които Го обичат.“

10 j А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.

11 k Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух.

12 l А ние получихме не духа на света, а Духа, Който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари;

13 m което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.

14 n Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.

15 o Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не изпитва.

16 p Защото: „Кой е познал ума на Господа,
за да може да Го научи?“

А ние имаме ум Христов.
Copyright information for BulProtRev