1 Corinthians 3

Апостолите – сътрудници на Бога

1 a И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос.

2 b С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте да я приемете, а и сега още не можете.

3 c Понеже и досега сте плътски; защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?

4 d Защото когато един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слаби ?

5 e Тогава какво е Аполос и какво е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте, и то както Господ е дал на всеки от тях.

6 f Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.

7 g И така, нито който сади, е нещо, нито който напоява, а Господ, Който прави да расте.

8 h При това този, който сади, и този, който напоява, са равни, обаче всеки според своя труд ще получи своята награда;

9 i защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.

10 j Според дадената ми Божия благодат като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея.

11 k Защото никой не може да положи друга основа освен положената, която е Исус Христос.

12 И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама,

13 l на всеки работата ще стане явна каква е ; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита каква е работата на всекиго.

14 m Този, на когото работата, която е градил, устои, ще получи награда.

15 n А този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но като през огън.

16 o Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас?

17 Ако някой оскверни Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, а този храм сте вие.

18 p Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този свят, нека стане глупав, за да бъде мъдър.

19 q Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано: „Улавя мъдрите в лукавството им“;

20 r и пак: „Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни.“

21 s Затова никой да не се хвали с човеците. Защото всичко е ваше:

22 било Павел или Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашното, или бъдещето, всичко е ваше;

23 t а вие сте Христови, а Христос – Божий.
Copyright information for BulProtRev