1 Corinthians 5

Осъждане на безнравствеността

1 a Дори се чува, че между вас имало блудство, и то такова блудство, каквото не се споменава дори между езичниците, именно, че един от вас има бащината си жена.

2 b И вие сте се възгордели, вместо да скърбите, за да се отлъчи от вас този, който е направил това нещо.

3 c Затова аз, макар и да не съм телесно при вас, но с духа си съм и осъдих вече в името на нашия Господ Исус Христос този, който е извършил това, като че съм там –

4 d като сте събрани вие и моят дух със силата на нашия Господ Исус –

5 e да се предаде такъв човек на сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в деня на Господ Исус.

6 f Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?

7 g Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни; защото и Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас.

8 h Затова нека празнуваме – не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.

9 i Писах ви в посланието си да не се събирате заедно с блудници,

10 j не че съм искал да кажа за блудниците на този свят или за сребролюбците и грабителите, или за идолопоклонниците, понеже тогава би трябвало да излезете от света.

11 k Но в действителност ви писах да не се събирате с никого, който се нарича брат, ако е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, с такъв даже да не ядете заедно.

12 l Защото каква работа имам да съдя външните човеци ? Не съдите ли вие вътрешните,

13 m докато външните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек отсред вас.
Copyright information for BulProtRev