1 Corinthians 7:17

Спазване на заповедите

17 a Само нека всеки постъпва така, както Господ му е отделил сили, и всеки, както Бог го е призовал; и така заръчвам по всички църкви.
Copyright information for BulProtRev