1 John 1

С името на любимия Христов апостол, евангелист Йоан, се свързват три послания, включени в сбирката на съборните послания. С оглед на съдържанието на първото от тях най-много подхожда определението съборно, докато второто и третото напомнят за Павловите послания.

Първото Йоаново послание е написано с цел да се посочи на вярващите в различни християнски общини опасността от заблуждаващи ги лъжепророци (2:26; 4:1) и да се насърчат да пазят „заповедта, която са имали отначало“(2:7,24; 3:11). Наставленията на апостола имат две основни насоки: вяра в Исус Христос, въплътения Божий Син, и братска любов между християните.

Езикът и стилът на автора са твърде близки до тези на четвъртото евангелие.

Основна тема на посланието е любовта. Бог от любов е изпратил Своя Син в света. Затова и християнинът е длъжен да обича братята си, т. е. другите хора. А тази любов към брата, към ближния, е показател за общението му с Бога.

С тези свои мисли Първото послание на Йоан става важно свидетелство за вярата в Исус Христос като въплътен Божий Син и указание за главните основи на християнското учение: братска любов и преодоляване на греха.

Посланието е писано в края на I век в Ефес вероятно скоро след Евангелието от Йоан.

Общение с въплътеното, вечно Слово

1 a Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха, за Словото на живота

2 b (защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас);

3 c това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.

4 d И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.

Общение с Бога като светлина

5 e И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина.

6 f Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината.

7 g Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях.

Признание за нашия грях

8 h Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.

9 i Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

10 Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас.
Copyright information for BulProtRev