1 John 2

1 a Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Ходатай
2:1 Или: Застъпник.
при Отца – Исус Христос Праведния.

2 c Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.

Общение в любов

3 И от това разбираме, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му.

4 d Който казва: Познавам Го, а не пази заповедите Му, е лъжец и истината не е в него.

5 e Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.

6 f Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва
2:6 От гр. ходи.
, както е постъпвал Христос.

7 h Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, а е стара заповед, която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули.

8 i Но все пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него, и във вас; защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети.

9 j Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината.

10 k Който обича брат си, той пребъдва в светлината; и в него няма повод за съблазън.

11 l А който мрази брат си, той е в тъмнината и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.

12 m Пиша на вас, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име.

13 n Пиша на вас, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познавате Отца.

14 o Писах на вас, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.

15 p Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца.

16 q Защото всичко, което е в света – желанията на плътта, похотта на очите и надмеността в живота, не е от Отца, но от света;

17 r и светът преминава, и неговите похоти; но който върши Божията воля, пребъдва до века.

Предпазване от антихристи

18 s Дечица, последно време е; защото, както сте чули, че идва Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.

19 t От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.

20 u А вие сте помазани от Святия и знаете всичко
2:20 Или: всички знаете.
.

21 Пиша ви не защото не знаете истината, а защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

22 w Кой е лъжец освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е антихрист, който се отрича от Сина няма и Отца.

23 x Който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.

24 y А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.

25 z И обещанието, което Той ни даде, е това – вечен живот.

26 aa Това ви написах заради онези, които ви въвеждат в заблуждение;

27 ab а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой; затова, както неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.

28 ac И сега, дечица, пребъдвайте в Него и когато се яви, да имате дръзновение и да не се посрамим пред Него при пришествието Му.

29 ad Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.
Copyright information for BulProtRev