1 John 2:1

1 a Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Ходатай
2:1 Или: Застъпник.
при Отца – Исус Христос Праведния.
Copyright information for BulProtRev