1 John 3:11

Живот в любов

11 a Защото поръчението, което чухте отначало, е това: Да се обичаме един друг;
Copyright information for BulProtRev