1 Kings 14:15

15 a Господ ще порази Израил като тръстика, която се клати във водата. Ще изкорени Израил от тази добра земя, която е дал на бащите им, и ще ги разпръсне оттатък реката Ефрат, понеже направиха ашерите си и разгневиха Господа .
Copyright information for BulProtRev