1 Kings 4

Висшите служители на Соломон

1 И така, цар Соломон царуваше над целия Израил.

2 Това са началниците, които той имаше: Азария, Садоковият син, свещеник;

3 a Елиореф и Ахия, синовете на Сиса, секретари; Йосафат, Ахилудовият син, летописец;

4 b Ванайя, Йодаевият син, управител над войската; Садок и Авиатар, свещеници;

5 c Азария, Натановият син, управител над надзирателите на храната ; Завуд, Натановият син, главен чиновник и приятел на царя;

6 d Ахисар беше домоуправител; а Адонирам, Авдовият син, отговаряше за събиране на данъците.

7 А Соломон имаше в целия Израил дванадесет надзиратели, които доставяха храните за царя и за дома му. Всеки доставяше за един месец в годината.

8 Ето имената им: Оровият син, надзирател в Ефремовата гора;

9 Декеровият син, в Макас-Саавим, Ветсемес и Елон-Ветанан;

10 Еседовият син, в Арувот; като под него беше Сохо и цялата страна Ефер;

11 Авинадавовият син, в целия Нафат-дор. Той имаше за жена Соломоновата дъщеря Тафата;

12 Ваана, Ахилудовият син, в Таанах и Магедон, и в целия Ветсан, който е при Царетан под Езраел, от Ветсан до Авел-меола до отвъд Йокмеам;

13 e Геверовият син, в Рамот-галаад. Той имаше градовете на Яир, Манасиевия син, които са в Галаад. Той имаше и областта Аргов, която е във Васан – шестдесет големи града със стени и медни лостове;

14 Ахинадав, Идовият син, в Маханаим;

15 Ахимаас, в Нефталим; и той взе за жена Соломоновата дъщеря Васемата;

16 Ваана, Хусевият син, в Асир и Алот;

17 Йосафат, Фаруевият син, в Исахар;

18 Семей, Илаевият син, във Вениамин;

19 f и Гевер, Уриевият син, в галаадската земя, в земята на аморейския цар Сион и на васанския цар Ог. В тази област той беше единственият надзирател.

Величието на цар Соломон

20 g Юда и Израил бяха многобройни, по множество като крайморския пясък. Ядяха, пиеха и се веселяха.

21 h Соломон владееше над всички царства от реката Ефрат до филистимската земя и до египетската граница. И те донасяха подаръци и бяха подчинени на Соломон през всичките дни на неговия живот.

22 А продоволствието на Соломон за един ден беше тридесет кора чисто пшеничено брашно и шестдесет кора друго брашно,

23 десет угоени говеда и двадесет охранени вола, сто овце, освен елените, сърните, биволите и тлъстите птици.

24 i Защото той владееше над цялата земя отсам реката, от Тапса чак до Газа – над всички царе отсам реката. Той имаше мир навсякъде около себе си.

25 j Юда и Израил живееха безопасно, всеки под лозята си и под смокинята си, от Дан до Вирсавее, през всички дни на Соломон.

26 k И Соломон имаше обори за четиридесет хиляди коня за колесниците си и дванадесет хиляди конници.

27 l А онези надзиратели продоволстваха, всеки в определения си месец, за цар Соломон и за всички, които идваха на Соломоновата трапеза. Те не допускаха наличие на недостиг от нищо.

28 Също ечемик и слама за конете и бързоногите коне донасяха на мястото, където бяха, всеки, както му беше определено.

29 m И Бог даде на Соломон твърде много мъдрост и разум, и душевен простор, като крайморския пясък.

30 n Така Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всички източни жители и цялата египетска мъдрост,

31 o защото беше по-мъдър от всички хора – от езраеца Етан и от Еман, Халкол и Дарда, синовете на Маол. И името му се прочу между всички околни народи.

32 p Той изрече три хиляди поговорки; а песните му бяха хиляда и пет на брой.

33 Той говорѝ за дърветата от ливанския кедър до исопа, който никне по стената, говорѝ също за животните, за птиците, за влечугите и за рибите.

34 q И от всички народи, от всички царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломон, идваха да слушат неговата мъдрост.
Copyright information for BulProtRev