1 Kings 4:20

Величието на цар Соломон

20 a Юда и Израил бяха многобройни, по множество като крайморския пясък. Ядяха, пиеха и се веселяха.
Copyright information for BulProtRev