1 Kings 5

ПОСТРОЯВАНЕ И ОСВЕЩАВАНЕ НА ЙЕРУСАЛИМСКИЯ ХРАМ

( 5:1—8:66 )

Подготовка за построяването на храма

1 a А тирският цар Хирам, като чу, че помазали Соломон за цар вместо баща му, прати слугите си при него; защото Хирам беше приятел на Давид през целия си живот.

2 b И Соломон прати да кажат на Хирам:

3 c Ти знаеш, че баща ми Давид не можа да построи дом за името на Господа , своя Бог, по причина на боевете, които го заобикаляха отвсякъде, докато Господ не положи неприятелите му под стъпалата на краката му.

4 d Но сега Господ , моят Бог, ми даде спокойствие отвсякъде. Нямам противник, нито проблеми.

5 e Сега аз възнамерявам да построя дом за името на Господа , моя Бог, както Господ говори на баща ми Давид: Синът ти, когото ще поставя вместо тебе на престола ти, той ще построи дом за името Ми.

6 f И така, сега заповядай да ми насекат кедри от Ливан. Моите слуги ще бъдат заедно с твоите слуги. Ще дам заплата за слугите ти, каквото определиш. Защото ти знаеш, че между нас няма човек, който знае да сече дървета толкова изкусно, колкото сидонците.

7Тогава Хирам, като чу Соломоновите думи, много се зарадва и каза: Благословен да бъде днес Господ , Който даде на Давид мъдър син да царува над този велик народ.

8И Хирам прати до Соломон да кажат: Получих известието, което ти ми прати. Ще направя всичко, което искаш за кедровите дървета и за елховите дървета.

9 g Моите слуги ще ги свалят от Ливан до морето, аз ще ги свържа на салове, за да се превозват по море до мястото, което би ми посочил, там да бъдат развързани и ти да ги прибереш. Също и ти ще направиш, каквото искам, за да продоволстваш моя дом.

10И така, Хирам даваше на Соломон кедрови дървета и елхови дървета, колкото той искаше.

11 h А Соломон даде на Хирам двадесет хиляди кора пшеница за храна на дома му и двадесет кора първоток дървено масло. Това Соломон изпращаше на Хирам всяка година.

12 i Господ даде на Соломон мъдрост, както му беше обещал. И имаше мир между Хирам и Соломон. Те двамата сключиха договор помежду си.

13Цар Соломон наложи повинност на целия Израил и събраните мъже бяха тридесет хиляди души.

14 j Той ги изпращаше в Ливан на смени, по десет хиляди души на месец. Един месец бяха в Ливан и два месеца в домовете си; за техен началник постави Адонирам.

15 k Соломон имаше и седемдесет хиляди носачи на товари и осемдесет хиляди каменоделци в планините,

16освен трите хиляди и триста Соломонови управители, които ръководеха работата, надзираващи народа, който работеше тази работа.

17 l И съгласно царската заповед изкараха големи камъни, камъни с голяма стойност, за да положат основите на дома с дялани камъни.

18Соломоновите зидари, Хирамовите зидари и гевалците ги издялаха и приготвиха дърветата и камъните, за да построят дома.
Copyright information for BulProtRev