1 Kings 6:1-6

Строеж на храма

1 a В четиристотин и осемдесетата година от излизането на израилтяните от Египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израил, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон започна да строи Господния дом.

2 b Дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа , беше шестдесет лакътя, широчината му двадесет, а височината му тридесет лакътя.

3 А преддверието, откъм лицето на храма на дома, беше двадесет лакътя дълго според широчината на дома, а десет лакътя широко пред дома.

4 c Той направи за дома неподвижни прозорци с решетки.

5 d И построи стаи около дома, както около стените на храма, така и на светилището
6:5 Или: Светая Светих.
; така направи странични стаи наоколо.

6 На по-долния етаж широчината беше пет лакътя, на средния широчината беше шест лакътя, а на третия широчината беше седем лакътя; защото върху външната страна на стената на дома той направи стеснения наоколо, за да не влизат гредите в стените на дома.
Copyright information for BulProtRev