1 Kings 7

Строеж на царския дворец

1 a А Соломон строеше своята къща тринадесет години, докато я завърши цялата.

2 Защото построи къщата от ливанско дърво, чиято дължина беше сто лакътя, широчината петдесет лакътя и височината тридесет лакътя, върху четири реда кедрови стълбове, с кедрови греди върху стълбовете.

3 Тя беше покрита с кедър отгоре на четиридесет и петте стаи, които се подпираха на стълбовете, по петнадесет в един етаж.

4 И на трите етажа имаше решетки, така че светлината проникваше и от двете страни в трите етажа.

5 Всички врати и стълбове на врати, и решетките бяха четириъгълни; и светлината проникваше и от двете страни в трите етажа.

6 Направи и притвор от стълбове, чиято дължина беше петнадесет лакътя, а широчината тридесет лакътя. Притворът беше пред стълбовете на къщата, така че стълбовете и стъпалата му бяха към лицето им.

7 Направи още престолния притвор, където щеше да съди, т. е. съдилищния притвор; и той беше облечен с кедър от пода до върха.

8 b А къщата му, в която живееше, изградена в друг двор, по-навътре от притвора, имаше същата направа. Подобна на този притвор беше и къщата, която Соломон направи за фараоновата дъщеря, която беше взел за жена.

9 Всички тези постройки, от вътрешната и от външната им страна, от основата до върха им, а отвън чак до големия двор, бяха от скъпи камъни, от камъни, дялани по мярка, изрязани с трион.

10 Също и основата беше от скъпи и големи камъни, камъни от десет и от осем лакътя.

11 И отгоре имаше скъпи камъни, дялани по мярка, и кедрови греди.

12 c Също и около големия двор имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди подобно на вътрешния двор на Господния дом и на притвора на къщата.

Описание на храмовите принадлежности

13 d А цар Соломон беше пратил да доведат Хирам от Тир.

14 e Той беше син на една вдовица от Нефталимовото племе. Баща му беше тирянин, който работеше мед. Той беше много изкусен майстор, разумен, вещ да изработва всякаква медна работа. И така, той дойде при цар Соломон и му изработи всичко необходимо.

15 f Защото изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакътя висок. Окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от дванадесет лакътя.

16 И направи от лята мед два капитела, за да ги сложи на върховете на стълбовете. Височината и на двата капитела беше пет лакътя.

17 Направи още мрежи от плетена изработка и венцеобразни верижки за капителите, които бяха на върховете на стълбовете, седем за единия и седем за другия капител.

18 Така направи стълбовете и два реда нарове наоколо върху всяка мрежа, за да покрие с нарове капителите, които бяха на върховете на стълбовете. Направи същото и на другия капител.

19 Капителите, които бяха на върховете на стълбовете в притвора, бяха по четири лакътя, изработени във вид на кремове.

20 g Капителите, които бяха на двата стълба, имаха нарове и отгоре, близо до изпъкналата част, която беше при мрежата. Наровете бяха двеста, наредени около и върху всеки капител.

21 h Соломон изправи стълбовете за притвора на храма. Като изправи десния стълб, го нарече Яхин
7:21 Т.е. ще утвърди.
; а като изправи левия стълб, го нарече Воаз
7:21 Т.е. в него сила.
.

22 На върховете на стълбовете имаше изработени кремове. Така бе завършена направата на стълбовете.

23 k Направи още и лятото море с устие, десет лакътя широко, кръгло наоколо, и с височина пет лакътя. Връв, дълга тридесет лакътя, го измерваше околовръст.

24 l Наоколо под устието му имаше цветни пъпки, които го опасваха, по десет на един лакът. Те заобикаляха морето наоколо. Пъпките бяха на два реда, излети в едно цяло с него.

25 m Морето стоеше на дванадесет вола – три, гледащи на север, три, гледащи на запад, три, гледащи на юг, и три, гледащи на изток. А морето стоеше върху тях. И задните части на всичките бяха навътре.

26 n Дебелината му беше една длан. Устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят. То побираше две хиляди бати вода.

27 Направи още и десет медни подножия – всяко от тях дълго четири лакътя, четири лакътя широко и три лакътя високо.

28 Ето каква беше направата на подножията: имаха странични плочи и страничните плочи бяха между стълбчета.

29 А върху страничните плочи, които бяха между стълбчетата, имаше лъвове, волове и херувими. Над стълбчетата беше подпорката; а под лъвовете и воловете имаше висящи ресни.

30 Всяко подножие имаше четири медни колела и медни оси и четирите му крака имаха рамена. Рамената, които бяха лети, се намираха под умивалницата – всяко срещу ресните.

31 Отворът на подножието, отвътре на капитела и нагоре, беше един лакът, а отворът му беше кръгъл, закрепен върху подпорката, един лакът и половина. Също и по отвора му имаше изваяни части ; а страничните плочи бяха квадратни, а не кръгли.

32 Под страничните плочи имаше четири колела. Осите на колелата се съединяваха с подножието. Височината на всяко колело беше лакът и половина.

33 Направата на колелата беше като тази на колеснично колело; осите им, венците им, спиците им и главините им – всички те бяха лети.

34 При четирите ъгъла на всяко подножие имаше четири рамена и рамената бяха част от самото подножие.

35 На върха на подножието имаше кръгла препаска, половин лакът висока; а отворът и страничните плочи на върха на подножието съставляваха едно цяло с него.

36 По плочите на отвора му и по страничните му плочи Хирам издълба херувими, лъвове и палми, съразмерно големината на всяко, с ресни наоколо.

37 Така направи десетте подножия, всички със същото леене, същата мярка и същия образ.

38 o Направи още десет медни умивалници. Всеки умивалник побираше четиридесет бати вода ; всеки умивалник беше четири лакътя широк ; върху всяко от десетте подножия бе поставен по един умивалник.

39 И постави подножията – пет от дясната страна на дома и пет от лявата страна на дома; а морето постави от дясната страна на дома, на югоизток.

40 Хирам направи и умивалниците, лопатите и легените. Така Хирам завърши изработването на всички работи, които направи на цар Соломон за Господния дом.

41 p Двата стълба, изпъкналата част на капителите, които бяха на върховете на двата стълба, двете мрежи, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;

42 четиристотинте нарове за двете мрежи – два реда нарове за всяка мрежа, които да покриват двете изпъкналости на капителите;

43 десетте подножия и десетте умивалници върху подножията;

44 едното море и дванадесетте вола под морето;

45 q котлите, лопатите и легените – всички тези вещи, които Хирам направи за цар Соломон за Господния дом, бяха от лъскава мед.

46 r На Йорданското поле царят ги изля в глинената земя между Сокхот и Царетан.

47 Соломон остави всички тези вещи непретеглени, защото бяха твърде много. Теглото на медта не можеше да се пресметне.

48 s И Соломон направи всички принадлежности, които бяха за Господния дом: златния олтар; златната трапеза, на която се полагаха присъствените хлябове;

49 светилниците, пет отдясно и пет отляво пред светилището, от чисто злато; с цветята, светилата и клещите от злато;

50 чашите, щипците, легените, тамянниците и кадилниците – от чисто злато, и резетата от злато, за вратата на най-вътрешния дом, т. е. пресвятото място, и за вратата на дома, т. е. на храма.

51 t Така бе завършена цялата работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид – среброто, златото и вещите, – и ги положи в съкровищниците на Господния дом.
Copyright information for BulProtRev