1 Kings 8:1

Пренасяне Ковчега на Завета в храма

1 a Тогава Соломон събра при себе си в Йерусалим Израилевите старейшини и всички началници на племената, началниците на бащините домове на израилтяните, за да възнесат ковчега на Господния завет от Давидовия град, който е Сион.
Copyright information for BulProtRev