1 Kings 8:53

53 a защото Ти, Господи Йехова , си ги отделил от всички племена на света, за да бъдат Твое наследство, както говорѝ чрез слугата Си Моисей, когато изведе бащите ни от Египет.
Copyright information for BulProtRev