1 Kings 9

Божият завет със Соломон – обещание и предупреждение

1 a Когато Соломон беше завършил изграждането на Господния дом и на царската къща и беше извършил всичко, което желаеше да направи,

2 b Господ му се яви втори път, както му се беше явил в Гаваон.

3 c Господ му каза: Чух молитвата ти и прошението, с което се моли пред Мене. Този дом, който ти построи, Аз го осветих, за да настаня там името Си до века. Очите Ми и сърцето Ми ще бъдат там завинаги.

4 d А колкото до теб, ако ходиш пред Мене, както ходѝ баща ти Давид, с цяло сърце и с правота, така че да постъпваш според всичко, което ти заповядах, като пазиш наредбите Ми и законите Ми,

5 e тогава ще утвърдя престола на царството ти над Израил до века, както обещах на баща ти Давид: Няма да ти липсва мъж, който да седи на Израилевия престол.

6 f Но ако се отклоните от Мене, вие или синовете ви, и не опазите заповедите Ми и наредбите, които поставих пред вас, а отидете и служите на други богове и им се покланяте,

7 g тогава ще премахна Израил от земята, която съм им дал, и ще отхвърля отпред очите Си този дом, който осветих за името Си. И Израил ще бъде за присмех и поругание между всички племена.

8 h А за този дом, който стана толкова висок, всеки, който минава покрай него, ще се зачуди и ще цъка с уста ; и ще кажат: Защо Господ направи така на тази земя и на този дом?

9 И ще си отговорят: Понеже изоставиха Господа , своя Бог, Който изведе бащите им от Египетската земя, и си избраха други богове, и им се поклониха, и им послужиха, затова Господ стовари върху тях цялото това зло.

Управление на Соломон и неговите доходи

10 i А когато изтекоха двадесетте години, в които Соломон построи двата дома – Господния дом и царската къща,

11 j а тирският цар Хирам беше доставил на Соломон кедрови и елхови дървета и злато, доколкото той желаеше, цар Соломон даде на Хирам двадесет града в галилейската земя.

12 А когато Хирам дойде от Тир, за да види градовете, които Соломон му беше дал, не му харесаха.

13 k Той каза: Що за градове са тези, които си ми дал, брате? И ги нарече земя Хавул
9:13 Т.е. нищожна.
, както се нарича и до днес.

14 И Хирам изпрати на царя сто и двадесет таланта злато.

15 m А ето причината за данъка, който цар Соломон събра: да съгради Господния дом и своята къща, също и Мило, йерусалимската стена, Асор, Магедон и Гезер.

16 n (Египетският цар фараон беше отишъл и беше превзел Гезер. Беше изгорил града с огън и избил ханаанците, които живееха в него, и го беше дал за зестра на дъщеря си, Соломоновата жена.)

17 o А Соломон съгради освен Гезер и долния Ветерон,

18 p Ваалат, Тамар в пустата част на Юдовата земя,

19 q всички градове, в които Соломон имаше житници, градовете за колесниците, градовете за конниците и всичко, което Соломон пожела да съгради в Йерусалим, в Ливан и по цялата територия на царството си.

20 r А относно всички хора, които останаха от аморейците, хетите, ферезейците, евейците и йевусейците, които не бяха от израилтяните,

21 s от техните потомци, останали след тях в земята, които израилтяните не можаха да изтребят, от тях Соломон събра набор за задължителни работници, каквито са и до днес.

22 t Но от израилтяните Соломон не направи никого задължителен работник. Те бяха военни мъже и негови служители, негови първенци, негови военачалници и началници на колесниците му и на конниците му.

23 u Главните началници, които надзираваха Соломоновите работи, бяха петстотин и петдесет души. Те управляваха над народа, който вършеше работите.

24 v А фараоновата дъщеря се пренесе от Давидовия град в своята къща, която Соломон беше построил за нея. След това той съгради Мило.

25 w Три пъти в годината Соломон принасяше всеизгаряния и мирни приноси върху жертвеника, който издигна на Господа , и кадеше върху онзи жертвеник, който беше пред Господа , след като завърши дома.

26 x Цар Соломон построи и кораби в Есион-гавер, който е при Елот, на брега на Червеното море в едомската земя.

27 y А в крабите Хирам прати от слугите си опитни моряци, за да бъдат със Соломоновите слуги.

28 z Те пътуваха до Офир, откъдето взеха четиристотин и двадесет таланта злато и го донесоха на цар Соломон.
Copyright information for BulProtRev