1 Kings 9:23

23 a Главните началници, които надзираваха Соломоновите работи, бяха петстотин и петдесет души. Те управляваха над народа, който вършеше работите.
Copyright information for BulProtRev