1 Peter 1

Автор на това послание според 1:1 е апостол Петър. Той се обръща към презвитерите като техен „съпрезвитер“и „свидетел на Христовите страдания“(5:1). Посланието е предназначено за християните в малоазийските области Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния. Апостолът го изпратил от „Вавилон“, което вероятно трябва да се разбира като Рим, по „верния брат Силван“(5:12-13). Силван или Силуан, съкратено Сила, бил виден християнин в Йерусалимската църква, когото изпратили след Апостолския събор в Антиохия да съобщи решението на събора (Д. А. 15:22,27). Според древното предание посланието е написано в Рим преди мъченическата смърт на апостол Петър през 67 г. по времето на император Нерон.

Има някои мнения против авторството на апостол Петър, основани на добрия гръцки език на посланието и на сходството му с посланията на апостол Павел. Срещу тези възражения други изследователи допускат, че Силван е бил не само писар на посланието, на когото апостол Петър е диктувал, но той е направил и добра езикова обработка на мислите на апостола.

Читателите на посланието били предимно християни сред езичниците. Те живеят „пръснати“и като християни се чувстват чужди сред един враждебен свят, и истинското им отечество е на небето (срв. 1:17). Авторът напомня на читателите си да бъдат верни на своето християнско звание, което повелява да споделят страданията на Исус Христос, за да участват после и в славата Му (4:13).

Живата надежда

1 a Петър, апостол на Исус Христос, до избраните пришълци, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,

2 b избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос; благодат и мир да ви се умножи.

3 c Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите,

4 d за наследство – нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас,

5 e които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време.

6 f В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега (ако е необходимо) в разни изпитания
1:6 Или: изкушения.
,

7 h с цел: изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос;

8 i Когото обичате, без да сте Го видели; в Когото, като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,

9 j като получавате следствието на вярата си – спасението на душите си.

10 k За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която беше назначена за вас,

11 l като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и идващата след тях слава.

12 m И им се откри, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви бе известено чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.

Животът на вярващия

13 n Затова препашете се през кръста на вашите помисли. Бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.

14 o Като послушни деца не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си;

15 p но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение;

16 q защото е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят.“

17 r И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди според делото на всеки, то прекарайте със страх времето на вашето пребиваване на тази земя,

18 s като знаете, че не с преходни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви,

19 t а със скъпоценната кръв на Христос, като на агнец – без недостатък и пречист,

20 u Който наистина беше предопределен преди създаването на света, но се яви в последните времена за вас,

21 v които чрез Него повярвахте в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога.

22 w Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце,

23 x тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае до века.

24 y Защото: „Всяка твар е като трева
и всичката ѝ слава като цвят от трева;
тревата изсъхва и цветът ѝ окапва,
25 z но словото на Господа пребъдва във вечността“.

И това е словото, което ви е благовестено.
Copyright information for BulProtRev