1 Peter 2:10

10 a вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.
Copyright information for BulProtRev