1 Peter 3

Наставления към съпрузите

1 a Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да бъдат спечелени без словото чрез поведението на жените си,

2 b като видят вашето поведение в страх и чистота.

3 c Вашето украшение да не е външно, т. е. плетене на косата, кичене със злато или обличане със скъпи дрехи,

4 d а скритият в сърцето живот
3:4 От гр. човек.
, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.

5 Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си,

6 f както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване.

7 g Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си като с по-слаб съсъд и им отдавайте почит като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.

Страданието заради правда

8 h А най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.

9 i Не връщайте зло за зло или хула за хула, а, напротив, благославяйте; понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение.

10 j Защото: „Който желае да обича живота
и да види добри дни,
нека пази езика си от зло
и устните си от лъжливо говорене;
11 k нека се отклонява от зло и да върши добро;
нека търси мир и да се стреми към него.
12 l Защото очите на Господа са върху праведните
и ушите Му – към тяхната молитва;
но лицето на Господа е против онези, които вършат зло.“

13 m И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто?

14 n Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте; а „от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте“.

15 o А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда.

16 p Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват, да се посрамят онези, които клеветят добрия ви живот в Христос.

17 q Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло.

18 r Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но оживотворен по Дух;

19 s чрез Когото отиде да проповядва на духовете в тъмницата,

20 t които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, т. е. осем души, се избавиха чрез вода.

21 u Тя в образа на кръщението и сега ви спасява (не измиването на плътската нечистота, а настоятелната молба към Бога на една чиста съвест) чрез възкресението на Исус Христос,

22 v Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и на Когото се покориха ангели, власти и сили.
Copyright information for BulProtRev