1 Peter 3:1

Наставления към съпрузите

1 a Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да бъдат спечелени без словото чрез поведението на жените си,
Copyright information for BulProtRev