1 Peter 5

Пастирът и стадото

1 a Презвитерите, които са между вас, увещавам аз, който също съм презвитер и свидетел на Христовите страдания, и участник в славата, която има да се яви:

2 b Пасете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го не с принуждение, а доброволно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие;

3 c нито като че господствате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото.

4 d И когато се яви Пастироначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.

5 e Така и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите. Да, всички един на друг. Облечете се със смирение; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.

6 f И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно;

7 g и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.

8 h Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне.

9 i Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят.

10 j А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.

11 k На Него да бъде господството до вечни векове. Амин.

Заключителни поздрави

12 l Чрез Сила, верния брат, както мисля, писах ви накратко, като ви увещавам и заявявам, че това е истинската Божия благодат, в която трябва да стоите.

13 m Поздравява ви и избраната заедно с вас църква във Вавилон и синът ми Марк.

14 n Поздравете се един друг с целувката на любовта. Мир на всички вас, които сте в Христос Исус.
Copyright information for BulProtRev