1 Samuel 13

Война с филистимците

1 До това време Саул беше царувал една година. А като минаха две години от Сауловото царуване над Израил,

2 a  той си избра три хиляди мъже от Израил, от които две хиляди бяха с него в Михмас и на хълма Ветил, а хиляда бяха с Йонатан в Гавая Вениаминова. Останалата част от народа Саул отпрати обратно, всеки в шатъра му.

3 b  Йонатан разби филистимската стража, която беше в Гавая. И филистимците разбраха за това. А Саул извести с тръба по цялата земя, като казваше: Нека чуят за това и евреите.

4 И така, целият Израил беше известѐн, че Саул нападнал филистимската стража и че Израил бил намразен от филистимците. И народът се събра в Галгал да следва Саул.

5 А филистимците се събраха да се бият с Израил, тридесет хиляди колесници и шест хиляди конници – народ на брой като пясъка край морския бряг. И излязоха и разположиха стан в Михмас, на изток от Ветавен.

6 c  Когато Израилевите мъже видяха, че бяха притиснати (защото народът беше в опасност), тогава хората се скриха в пещерите, в гъсталаците, в скалите, в проломите и в рововете.

7 Някои от евреите преминаха Йордан към Гадовата и Галаадската земя. А колкото до Саул, той беше още в Галгал; и целият народ вървеше след него с трепет.

8 d  Саул чака седем дни според определеното от Самуил време, но понеже Самуил не беше дошъл в Галгал и народът се разпръскваше,

9 Саул каза: Донесете тук при мене всеизгарянето и мирните приноси. И той принесе всеизгарянето.

10 И щом свърши принасянето на всеизгарянето, Самуил дойде. И Саул излезе да го посрещне и да го поздрави.

11 А Самуил каза: Какво направи ти? Саул отговори: Понеже видях, че народът се разпръсваше от мен и че ти не дойде в определеното време, а филистимците се събраха в Михмас,

12 си казах: Сега филистимците ще ме нападнат в Галгал, а пък аз не съм отправил молба към  Господа . Затова дръзнах и принесох всеизгарянето.

13 e  Самуил каза на Саул: Безумие си извършил ти, че не си спазил повелението, което  Господ , твоят Бог, ти заповяда, а  Господ щеше сега да утвърди царството ти над Израил до века.

14 f  Но сега царството ти няма да устои.  Господ Си потърси човек според сърцето Си и него определи да бъде цар над народа Му, понеже ти не спази онова, което  Господ ти заповяда.

15 g  Тогава Самуил стана и си отиде от Галгал в Гавая Вениаминова. А Саул преброи народа, който се намираше с него, и те бяха около шестстотин мъже.

16 Саул, синът му Йонатан и хората, които се намираха с тях, седяха в Гавая Вениаминова; а филистимците бяха разположили стан в Михмас.

17 h  Тогава от филистимския стан излязоха три дружини грабители; една дружина се отправи по пътя за Офра към земята Согал;

18 i  друга дружина се отправи по пътя за Веторон; а трета дружина се отправи по пътя за околността, която гледа към долината Севоим, към пустинята.

19 j  А в цялата Израилева земя нямаше нито един ковач, защото филистимците си казваха: Да не позволяваме евреите да си направят мечове или копия.

20 Всички израилтяни отиваха при филистимците, за да наклепят всеки търнокопа си, палешника си, брадвата си и мотиката си.

21 Имаха обаче пили за търнокопите, палешниците, тризъбците и брадвите и за да си острят остените.

22 k  И така, в деня на боя нямаше нито меч, нито копие в ръката на някого от хората, които бяха със Саул и Йонатан. Само Саул и синът му Йонатан имаха.

23 l  А филистимската стража беше разположена към прохода на Михмас.
Copyright information for BulProtRev