1 Samuel 7

1 a  Тогава кириатиаримските мъже дойдоха и взеха  Господния ковчег, и го донесоха в Авинадавовата къща на хълма; и осветиха сина му Елеазар, за да пази  Господния ковчег.

2 А от деня, когато ковчегът беше поставен в Кириат-иарим, се мина много време – двадесет години. И целият Израилев дом въздишаше за  Господа .

Самуил – съдия на Израил

3 b  Самуил говорѝ на целия Израилев дом: Ако се обръщате от все сърце към  Господа , махнете измежду вас чуждите богове и астартите и пригответе сърцата си за  Господа . Само на Него служете и Той ще ви избави от ръката на филистимците.

4 c  Тогава израилтяните махнаха ваалимите и астартите и служеха само на  Господа .

5 d  После Самуил каза: Съберете целия Израил в Масфа и ще се помоля за вас на  Господа .

6 e  И така, събраха се в Масфа и наляха вода, която изляха пред  Господа , и постиха през онзи ден, и казаха: Съгрешихме пред  Господа . И Самуил беше съдия над израилтяните в Масфа.

7 След като филистимците чуха, че израилтяните се събрали в Масфа, филистимските началници излязоха против Израил. Като чуха това, израилтяните се уплашиха от филистимците.

8 f  И израилтяните казаха на Самуил: Не преставай да викаш за нас към  Господа , нашия Бог, за да ни избави от филистимците.

9 g  Затова Самуил взе едно агне сукалче и го принесе цялото за всеизгаряне на  Господа . И Самуил извика към  Господа за Израил и  Господ го послуша.

10 h  Когато Самуил принасяше всеизгарянето, понеже филистимците се приближиха да се бият с Израил, в същия ден  Господ прогръмя със силен гръм върху филистимците и ги смути; и те бяха поразени пред Израил.

11 Израилевите мъже излязоха от Масфа и гониха филистимците, и ги поразяваха, докато стигнаха Вет-хар.

12 i  Тогава Самуил взе един камък, постави го между Масфа и Сен и го нарече Евен-езер
7:12 Т.е. камък на Помощ.
, като казваше: Дотук ни помогна  Господ .

13 k  Така филистимците бяха победени и не дойдоха вече в Израилевите предели. И  Господнята ръка беше против филистимците през всички дни на Самуил.

14 А градовете, които филистимците бяха превзели от Израил, от Акарон до Гет, бяха върнати; и Израил освободи техните околности от ръката на филистимците. А между Израил и аморейците имаше мир.

15 l  Самуил беше съдия над Израил през всичките дни на живота си.

16 Всяка година той отиваше да обикаля Ветил, Галгал и Масфа и съдеше Израил по всичките тези места.

17 m  А после се връщаше в Рама, защото домът му беше там, и там съдеше Израил. Там издигна и жертвеник на  Господа .
Copyright information for BulProtRev