1 Samuel 10

Помазване на Саул за цар

1 a Тогава Самуил извади съд с миро и го изля на главата му, целуна го и каза: Не те ли е помазал Господ за цар над наследството Си?

2 b Като си тръгнеш днес от мене, ще срещнеш двама човека близо до гроба на Рахил във Вениаминовата земя в Селса. Те ще ти кажат: Намериха се ослиците, които ти отиде да търсиш, а баща ти престана да се грижи за ослиците и много скърби за вас, като си казва: Какво ли стана със сина ми?

3 c И като продължиш по-нататък, ще стигнеш до дъба на Тавор. Там ще те посрещнат трима човека, които отиват към Бога във Ветил, един от които носи три ярета, вторият носи три хляба, а третият носи мях с вино.

4 Те ще те поздравят и ще ти дадат два хляба, и ти ще ги вземеш от ръцете им.

5 d После ще стигнеш до Божия хълм, където е филистимският гарнизон. Като стигнеш там, в града, ще срещнеш една група пророци, слизащи от възвишението, предшествани от псалтир, тъпанче, свирка и китара. Докато слизат, те ще пророкуват.

6 e Тогава Господният Дух ще дойде върху теб и ще пророкуваш заедно с тях, и ще станеш друг човек.

7 f А когато тези знамения се случат с тебе, прави каквото случаят позволява, защото Бог е с тебе.

8 g После слез пред мене в Галгал. И, ето, аз ще сляза при тебе, за да принеса всеизгаряния и да пожертвам мирни жертви. Чакай седем дни, докато дойда при теб и ти кажа какво да направиш.

9 Когато Саул се обърна да си тръгне от Самуил, Бог му даде друго сърце и всички онези знамения се сбъднаха в същия ден.

10 h Като стигнаха до хълма, една група пророци го посрещнаха. И Божият Дух дойде със сила върху него и той пророкува заедно с тях.

11 i И като видяха всички, които го познаваха отпреди, че Саул пророкуваше заедно с пророците, тогава народът си казваха едни на други: Какво е станало с Кисовия син? И Саул ли е между пророците?

12 j А един от онези, които бяха оттам, проговори: Но кой е техният баща? От това стана поговорка: И Саул ли е между пророците?

13 Когато Саул свърши пророкуването си, стигна на възвишението.

14 И чичото на Саул каза на него и на слугата му: Къде бяхте? Саул отговори: Да търсим ослите. Когато видяхме, че ги няма, отидохме при Самуил.

15 А Сауловият чичо запита: Кажи ми какво ви каза Самуил?

16 Саул отговори на чичо си: Каза ни, че ослиците са намерени. Саул обаче не му разкри това, което Самуил беше казал за царството.

17 k След това Самуил събра народа при Господа в Масфа

18 l и каза на израилтяните: Така говори Господ , Израилевият Бог: Аз изведох Израил от Египет и ви избавих от египтяните и от всички царства, които ви притесняваха.

19 m А вие днес отхвърлихте вашия Бог, Който сам ви избавя от всичките ви бедствия и скърби, и Му казахте: Постави ни цар над нас. И така, сега застанете пред Господа според племената си и според хилядите си.

20 n Когато Самуил накара да се приближат всички Израилеви племена, жребият определи Вениаминовото племе.

21 И като накара да се приближи Вениаминовото племе според семействата си, бе определено семейството на Матри; и жребият определи Кисовия син Саул, но като го потърсиха, не можаха да го намерят.

22 o Затова се допитаха пак до Господа : Човекът дошъл ли е вече тук? И Господ отговори: Ето, той се е скрил между вещите.

23 p Тогава отидоха и го извадиха оттам; и като застана между хората, той беше по-висок от целия народ от рамената си и нагоре.

24 q Тогава Самуил каза на целия народ: Виждате ли онзи, когото Господ избра, че няма подобен на него между всички вас? И целият народ извика: Да живее царят!

25 r После Самуил съобщи на народа как ще бъде подредено царството и като написа това на книга, я положи пред Господа . Тогава Самуил разпусна целия народ, всеки у дома му.

26 s Също и Саул отиде у дома си в Гавая и с него отиде една дружина силни мъже, до чиито сърца Бог се беше докоснал.

27 t Но някои лоши хора казаха: Как ще ни избави той? И презираха Саул и не му принасяха дарове; а той се правеше, че не забелязва това.
Copyright information for BulProtRev