1 Samuel 11:8

8 a След като Саул ги преброи във Везек, израилтяните бяха триста хиляди души, а Юдовите мъже – тридесет хиляди души.
Copyright information for BulProtRev