1 Samuel 12

Оттегляне на Самуил от служение като съдия

1 a Тогава Самуил каза на целия Израил: Ето, послушах ви за всичко, което ми казахте, и поставих цар над вас.

2 b И сега, ето, царят ви предвожда; а аз съм стар и белокос и синовете ми са с вас; и животът ми от младостта ми до днес е познат на всички вас.

3 c Ето ме; свидетелствайте против мене пред Господа и пред помазаника Му: на кого съм взел вола, на кого съм взел осела, кого съм онеправдал, кого съм притеснил или от ръката на кого съм взел подкуп, за да заслепя очите си с него, за да ви върна взетото?

4 А те отговориха: Не си ни онеправдал, нито си ни притеснил, нито си взел нещо от ръката на някого.

5 d Той им каза: Свидетел ви е Господ , свидетел е и Неговият помазаник днес, че не намерихте нищо в ръката ми. И те отговориха: Свидетел е.

6 e Тогава Самуил каза на народа: Господ е, Който постави Моисей и Аарон и изведе бащите ви от Египетската земя.

7 f И така, сега застанете, за да разсъждавам с вас пред Господа за всички справедливи дела, които Господ извърши спрямо вас и бащите ви.

8 g Когато Яков дойде в Египет и бащите ви извикаха към Господа , Господ прати Моисей и Аарон, които изведоха бащите ви от Египет и ги заселиха на това място.

9 h Те обаче забравиха Господа , своя Бог. Затова Той ги предаде в ръката на Сисара, асорския военачалник, на филистимците и на моавския цар, които воюваха против тях.

10 i Тогава те извикаха към Господа : Съгрешихме, понеже изоставихме Господа и служихме на ваалимите и астартите. Избави ни сега от неприятелите ни и ще Ти служим.

11 j И Господ изпрати Йероваал, Водан, Ефтай и Самуил и ви избави от ръката на неприятелите ви отвсякъде; и вие живяхте в безопасност.

12 k Но когато видяхте, че Наас, царят на амонците, дойде против вас, ми казахте: Не. Нека цар да царува над нас – когато Господ , вашият Бог, ви беше цар.

13 l И така, сега ето царя, когото искахте и когото избрахте! И, ето, Господ постави цар над вас.

14 m Ако се боите от Господа и Му служите, ако слушате гласа Му и не въставате против Господнето повеление, ако следвате Господа , вашия Бог, както вие, така и царят, който царува над вас, ще бъде добре ;

15 n но ако не слушате Господния глас, ако въставате против Господнето повеление, тогава Господнята ръка ще бъде против вас, както беше против бащите ви.

16 o И така, сега застанете и вижте това велико дело, което Господ ще направи пред очите ви.

17 p Не е ли днес жътва на пшеницата? Ще призова Господа ; и Той ще прати гръмотевици и дъжд, за да разберете и видите, че злото, което направихте, като си поискахте цар, е голямо пред Господа .

18 q Тогава Самуил призова Господа . И Той прати мълнии и дъжд през същия ден; и целият народ се уплаши твърде много от Господа и от Самуил.

19 r И целият народ каза на Самуил: Помоли се за слугите си на Господа , твоя Бог, за да не измрем; тъй като върху всичките си грехове прибавихме и това зло да искаме за себе си цар.

20 А Самуил отговори на народа: Не бойте се. Вие наистина сторихте цялото това зло, но не се отклонявайте от това да следвате Господа , а служете на Господа от все сърце.

21 s Не се отклонявайте, защото тогава ще идете след нищожни богове, които не могат да ползват или да избавят, понеже са суетни.

22 t А Господ няма да изостави народа Си заради великото Си Име, понеже Господ благоволи да ви направи Свой народ.

23 u А колкото до мене, да не даде Бог да съгреша пред Господа , като престана да се моля за вас! Но ще ви уча на добрия и правия път.

24 v Само имайте страх от Господа и Му служете искрено, от все сърце; защото помислете колко велики дела извърши Той за вас.

25 w Но ако вършите зло, тогава и вие, и царят ви ще загинете.
Copyright information for BulProtRev