1 Samuel 15:24

24 a Тогава Саул каза на Самуил: Съгреших. Престъпих Господнето повеление и твоите думи, понеже се уплаших от народа и послушах техния глас.
Copyright information for BulProtRev