a 1 Ц. 18:7 , 29:5 ; Пс. 56

1 Samuel 21:11

11 a А слугите на Анхус му казаха: Този Давид не е ли цар на онази земя? Не е ли той, за когото пееха ответно, когато танцуваха хоро, като казваха: Саул порази хиляди,
а Давид – десетки хиляди?
Copyright information for BulProtRev