1 Samuel 25:32-34

32 a Тогава Давид каза на Авигея: Благословен да бъде Господ , Израилевият Бог, Който те изпрати днес да ме посрещнеш.

33 b И благословен да бъде съветът ти. Благословена да си ти, която ме въздържа днес от кръвопролитие и от отмъщение с ръката ми.

34 c Защото наистина, заклевам се в живота на Господа , Израилевия Бог, Който ме въздържа̀ да не ти сторя зло, ако не беше побързала да дойдеш да ме посрещнеш, то до утринната зора нямаше да остане на Навал нито едно живо мъжко.
Copyright information for BulProtRev