1 Samuel 3

Призоваване на Самуил за пророк

1 a А в онези дни, когато детето Самуил слугуваше на Господа пред Илий, слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение.

2 b В онова време, когато Илий лежеше на мястото си (а очите му бяха започнали да отслабват и не можеше да вижда)

3 c и Божият светилник не беше още изгаснал в Господния храм, където беше Божият ковчег, а Самуил си беше легнал,

4 Господ повика Самуил. А той отговори: Ето ме.

5 И се завтече при Илий и каза: Ето ме, защо ме повика? А той отвърна: Не съм те викал; върни се и си легни. И Самуил отиде и си легна.

6 А Господ извика още веднъж: Самуиле! И Самуил стана, отиде при Илий и каза: Ето ме, защо ме повика? А той отговори: Не съм те викал, сине мой; върни се и си легни.

7 d Самуил не познаваше още Господа и слово от Господа не му се беше откривало.

8 И Господ повика Самуил за трети път. Той стана, отиде при Илий и каза: Ето ме, защо ме повика? Тогава Илий разбра, че Господ е повикал детето.

9 Затова Илий каза на Самуил: Иди и си легни; и ако те повика, кажи: Говори, Господи , защото слугата Ти слуша. И така, Самуил отиде и си легна.

10 И Господ дойде и застана, и извика, както преди това: Самуиле! Самуиле! Тогава Самуил отговори: Говори, защото слугата Ти слуша.

11 e Тогава Господ каза на Самуил: Ето, Аз ще извърша в Израил такова дело, че на всеки, който го чуе, ще му писнат ушите.

12 f В онзи ден ще извърша против Илий всичко, което говорих за дома му. Ще започна и ще завърша.

13 g Защото му известих, че ще съдя дома му до века поради беззаконието, за което той знае. Понеже синовете му навлякоха проклятие на себе си, а той не ги спря.

14 h Затова се заклех относно Илийевия дом, че беззаконието на Илийевия дом няма да се очисти довека нито с жертва, нито с принос.

15 А Самуил лежа до сутринта и после отвори вратата на Господния дом. Но Самуил се боеше да каже за видението на Илий.

16 Обаче Илий повика Самуил и каза: Самуиле! Сине мой! А той отговори: Ето ме.

17 i Илий попита: Какво слово ти говори Господ ? Не го крий от мене, моля. Така да ти направи Бог – да! – и повече да прибави, ако скриеш от мене някоя от всичките думи, които ти е говорил.

18 j Тогава Самуил му каза всичко и не скри нищо от него. И Илий каза: Той е Господ ; нека стори каквото Му е угодно.

19 k А Самуил растеше и Господ беше с него, и Господ не остави неизпълнена нито една от неговите думи.

20 l И целият Израил от Дан до Вир-савее разбра, че Самуил беше потвърден
3:20 Или: верен.
за Господен пророк.

21 n И Господ пак се явяваше в Сило; защото Господ се откриваше на Самуил в Сило чрез слово от Себе Си. И Самуиловите думи се разнасяха
3:21 Или: се изпълняваха.
по целия Израил.
Copyright information for BulProtRev