1 Samuel 31

Смъртта на Саул и на синовете му

1 a А филистимците воюваха против Израил; и Израилевите мъже побегнаха от филистимците и паднаха убити на хълма Гелвуе.

2 b Филистимците настигнаха Саул и синовете му; и убиха Сауловите синове Йонатан, Авинадав и Мелхисуй.

3 c И битката се засилваше против Саул и стрелците го улучиха. Той беше тежко ранен от стрелите.

4 d Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си и ме прободи с него, за да не дойдат тези необрязани и да ме прободат и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не прие, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си и падна върху него.

5 Оръженосецът, като видя, че Саул умря, хвърли се и той върху меча си и умря с него.

6 Така умряха Саул, тримата му сина, оръженосецът му и всичките му мъже заедно в същия ден.

7 Тогава Израилевите мъже, които бяха отвъд долината и отвъд Йордан, като видяха, че Израилевите мъже бягаха и че Саул и синовите му бяха избити, напуснаха градовете и побягнаха; а филистимците дойдоха и се заселиха в тях.

8 А на следващия ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саул и тримата му сина паднали на хълма Гелвуе.

9 e Те отсякоха главата му, снеха оръжията му и изпратиха пратеници навред по филистимската земя, за да разнесат известие в светилищата на идолите си и между хората.

10 f Оръжията му положиха в храма на Астарта, а тялото му окачиха на стената на Ветсан.

11 g А след като жителите на Явис-галаад чуха това, което филистимците направили със Саул,

12 h всички храбри мъже станаха и като ходиха през цялата нощ, снеха тялото на Саул и телата на синовете му от стената на Ветсан и като ги донесоха в Явис, ги изгориха там.

13 i И взеха костите им, закопаха ги под дървото в Явис и постиха седем дни.
Copyright information for BulProtRev