1 Samuel 8:4

4 Тогава всички Израилеви старейшини се събраха, дойдоха при Самуил в Рама и му казаха:
Copyright information for BulProtRev