1 Thessalonians 1

Това е най-ранното от посланията на апостол Павел. По време на второто си мисионерско пътуване около 50 г. апостолът посетил заедно със Силуан (за краткост наричан още Сила) и Тимотей град Солун, където основал християнска общност, макар че е престоял само няколко седмици в града (срв. Д. А. 17:1-9). Няколко месеца по-късно от Атина той изпратил Тимотей обратно в Солун, за да се осведоми за състоянието на младата църковна община. В Коринт (Д. А. 18:1-6) апостолът отново се срещнал с Тимотей и там написал посланието.

Това е текст с чисто пастирско съдържание и отразява както състояние на нещата в солунската църква, така и отношението на автора към нея.

Особено внимание заслужават изказванията за благовестието сред езичниците (1:2-10), за Божието слово (2:13), за светостта в живота на християните (4:1-12) и за очакването на славното Второ пришествие (4:13—5:10).

Животът и вярата на солунските християни

1 a Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога Отца и Господ Исус Христос: Благодат и мир да бъде на вас.

2 b Винаги благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си,

3 c като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.

4 d Понеже знаем, възлюбени от Бога братя, че Той ви е избрал;

5 e защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и със сила, със Святия Дух и с голяма увереност; както и знаете какви се показахме помежду ви заради вас.

6 f И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като всред много скърби приехте словото с радост, която е от Святия Дух;

7 така че станахте пример на всички вярващи в Македония и Ахая.

8 g Защото Господнето слово бе прогласено от вас не само в Македония и Ахая, но и навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога, така че няма нужда ние да казваме нещо за нея.

9 h Защото тези неща сами носят вестта за нас – какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог

10 i и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идващия гняв.
Copyright information for BulProtRev