1 Thessalonians 2

Дейността на апостола в Солун

1 a Защото самите вие знаете, братя, че нашият достъп при вас не беше напразен;

2 b а като бяхме пострадали и бяхме опозорени преди това във Филипи, както знаете, одързостихме се в нашия Бог да ви проповядваме Божието благовестие всред голяма борба.

3 c Защото в нашето увещание не е имало самоизмама, нито нечисти подбуди, нито е било с лукавство;

4 d но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим не като да угаждаме на човеците, а на Бога, Който изпитва сърцата ни.

5 e Защото, както знаете, никога не сме употребили ласкателни думи или прикрито сребролюбие (Бог е свидетел);

6 f нито сме търсили слава от човеци, било от вас или от други (ако и да сме могли да притежаваме власт като Христови апостоли),

7 g а сме били нежни сред вас, както кърмачка, когато се грижи за децата си.

8 h Така, като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили.

9 i Нали помните, братя, нашия труд и усилия – като работехме денем и нощем, за да не обременим някого от вас, докато ви проповядвахме Божието благовестие.

10 j Свидетели сте вие и Бог, как свято, праведно и безукорно се отнасяхме към вас, вярващите,

11 като знаете как увещавахме и утешавахме всеки един от вас, както баща – децата си,

12 k и ви заръчахме да водите живот, достоен за Бога, Който ви призовава в Своето царство и слава.

13 l И затова ние непрестанно благодарим на Бога за това, че като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите.

14 m Защото вие, братя, станахте подражатели на Божиите църкви в Христос Исус, които са в Юдея, понеже вие пострадахте същото от своите си сънародници, както и те от юдеите,

15 n които убиха и Господ Исус, и пророците, и нас прогониха, на Бога не угаждат и на всички човеци са противни,

16 o като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те винаги допълват мярката на греховете си; но безграничният гняв ги постигна.

Апостолът желае да посети солунската църква

17 p А ние, братя, като осиротяхме от вас за малко време (що се отнася до присъствие телом, но не и духом
2:17 От гр. със сърце.
), се постарахме още повече, с голямо желание, дано видим лицето ви.

18 r Защото поискахме да дойдем при вас (поне аз, Павел) един-два пъти, но Сатана ни попречи.

19 s Понеже коя е нашата надежда или радост, или венец, с който се хвалим? Не сте ли вие – пред нашия Господ Исус при Неговото пришествие?

20 t Защото вие сте наша слава и радост.
Copyright information for BulProtRev