1 Thessalonians 4

Наставление за християнски живот

1 a И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече.

2 Защото знаете какви заръки ви дадохме от името на Господ Исус.

3 b Понеже това е Божията воля – вашето освещение: да се въздържате от блудство;

4 c да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест,

5 d не в страстна похот, както езичниците, които не познават Бога;

6 e и никой да не престъпва и да подмамва брат си в това нещо; защото за всичко това Бог въздава заслуженото, както и отнапред ви предупредихме и уверихме.

7 f Защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за святост.

8 g Който отхвърля това, отхвърля не човек, но Бога, Който ви дава Святия Си Дух.

9 h А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се обичате един друг,

10 i понеже и правите това към всички братя по цяла Македония. Но ви молим, братя, да преуспявате в това повече и повече

11 j и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме,

12 k за да живеете благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.

Възкресението на мъртвите

13 l А не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда.

14 m Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него.

15 n Защото това ви казваме чрез Господнето слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите.

16 o Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред;

17 p после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.

18 q И така, насърчавайте се един друг с тези думи.
Copyright information for BulProtRev