1 Timothy 2

Молитва за всички

1 И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци,

2 a за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.

3 b Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,

4 c Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.

5 d Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Исус,

6 e Който отдаде Себе Си като откуп за всичкинещо засвидетелствано на съответното време;

7 f за което аз бях поставен проповедник и апостол (истина казвам, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.

За скромността на жените

8 g И така, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и пререкания.

9 h Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери, или скъпи дрехи,

10 i а с добри дела, както подобава на жени, които са се посветили на благочестието.

11 j Жената да се учи мълчаливо с пълно подчинение.

12 k А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.

13 l Защото първо Адам беше създаден, а после Ева.

14 m И Адам не се излъга, а жената се излъга и падна в престъпление.

15 Но пак тя ще се спаси чрез раждане на деца, ако пребъде във вяра, в любов и в святост с целомъдрие.
Copyright information for BulProtRev