1 Timothy 3

Изисквания към епископите и дяконите

1 a Вярно е това слово: Ако поиска някой епископство, добро дело желае.

2 b Обаче епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостоприемен, способен да поучава,

3 c не пристрастен към виното, не побойник, а кротък, не препирлив, не сребролюбец;

4 d който управлява добре своя собствен дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност

5 (защото ако човек не знае да управлява своя собствен дом, как ще се грижи за Божията църква?);

6 e да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждане като дявола.

7 f Освен това той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.

8 g Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двулични, да не са пристрастени към много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба,

9 h да държат с чиста съвест тайната на вярата.

10 Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни.

11 i Така и жените им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.

12 Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена и да управляват добре децата си и домовете си.

13 j Защото тези, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата на Христос Исус.

Тайнството на вярата

14 Надявам се скоро да дойда при тебе; но това ти пиша

15 k в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината.

16 l И без противоречие – велика е тайната на благочестието: Този, „Който бе явен в плът,
потвърден чрез Духа,
видян от ангели,
проповядван между народите,
повярван в света,
възнесен в слава “.
Copyright information for BulProtRev