1 Timothy 4

Поява на лъжеучители в последните времена

1 a А Духът изрично казва, че във времена, които идат, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения

2 b чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,

3 c които забраняват жененето и повеляват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и разбират истината.

4 d Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение,

5 понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.

Добрият служител на Исус Христос

6 В това, като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал досега.

7 e А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие.

8 f Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има в себе си обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот.

9 g Това слово е вярно и заслужава приемане;

10 h понеже затова се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.

11 i Това заръчвай и учи.

12 j Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.

13 Докато дойда, внимавай в прочитането, в увещаването и в поучаването.

14 k Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде съгласно с пророчеството чрез ръкополагането от презвитерите.

15 Върху това размишлявай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък.

16 l Бъди внимателен към себе си и в поучението си, постоянствай в това; защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си.
Copyright information for BulProtRev