2 Chronicles 1

Втората книга на Летописите е написана за окуражаване и вдъхновяване на завърналите се от вавилонския плен преселници, за да се утвърдят в традициите на Божия народ, обитавал земите на предците им. Написването ѝ е дело за анонимен автор, макар че като такъв се посочва Ездра. Времето на написването е около V в. пр. Хр.

Съдържанието на Втора книга на Летописите обхваща: 1. Царуването на Соломон (гл. 1 – 9). 2. Времето на разделеното царство от Ровоам до Ахаз (гл. 10 – 28). 3. Времето от Езекия до вавилонския плен и завръщането от него (гл. 29 – 36).

Описаните в книгата събития внушават образец за Божия народ, който се стреми да възстанови царството си след завръщането от плен. Богатата, наситена с драматични обрати история на възход и на робство следва да доведе до смирение юдеите и изпълняване на Божиите заповеди.

ЦАРУВАНЕ НА СОЛОМОН

( 1:1—9:31 )

Мъдростта и богатството на Соломон

1 a Соломон, Давидовият син, се укрепи в царството си; и Господ , неговият Бог, беше с него и твърде много го възвеличи.

2 b Тогава Соломон говорѝ на целия Израил, на хилядниците и стотниците, на съдиите и на всички първенци от целия Израил, началниците на бащините домове ;

3 c и така, Соломон и цялото общество с него отидоха на високото място, което е в Гаваон; защото там беше Божият шатър за срещане, който Господният слуга Моисей беше направил в пустинята.

4 d А Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириат-иарим на мястото, което му беше приготвил; защото Давид беше поставил за него шатър в Йерусалим.

5 e При това медният жертвеник, който Везелеил, син на Урия, Оровия син, беше направил, беше там, пред Господнята скиния; и Соломон и обществото се обърнаха ревностно към него.

6 f Соломон отиде там, при медния жертвеник пред Господа , който жертвеник беше пред шатъра за срещане, и принесе на него хиляда всеизгаряния.

7 g В същата нощ Бог се яви на Соломон и му каза: Искай какво да ти дам.

8 h А Соломон отговори на Бога: Ти си показал голяма милост към баща ми Давид, като си ме поставил цар вместо него.

9 i Сега, Господи Боже, нека се утвърди обещанието, което Ти даде на баща ми Давид; защото Ти ме направи цар над народ, многочислен като праха на земята.

10 j И така, дай ми мъдрост и разум, за да постъпвам
1:10 От евр. да излизам и да влизам.
правилно пред този народ; защото кой може да съди този Твой голям народ?

11 l Бог каза на Соломон: Понеже си имал това в сърцето си и не поиска богатство, имоти и слава, нито живота на онези, които те мразят, нито поиска дълъг живот, а поиска за себе си мъдрост и разум, за да съдиш народа Ми, над който те направих цар,

12 m дават ти се мъдрост и разум; при това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някои след тебе.

13Тогава Соломон се върна в Йерусалим от високото място, което е в Гаваон, от пред шатъра за срещане; и царуваше над Израил.

14 n Соломон събра колесници и конници и имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които настани по градовете за колесниците и при царя в Йерусалим.

15 o И царят направи среброто и златото да бъдат изобилни в Йерусалим като камъни, а кедрите направи по множество като полските черници.

16 p За Соломон докарваха коне от Египет; кервани от царски търговци ги купуваха по стада с определена цена.

17А извеждаха и докарваха от Египет всяка колесница за шестстотин сребърни сикъла и всеки кон – за сто и петдесет; също така за всички хетейски царе и за сирийските царе конете им се доставяха чрез тези търговци.
Copyright information for BulProtRev