2 Chronicles 11

1 a Тогава Ровоам, като дойде в Йерусалим, събра Юдовия и Вениаминовия дом, сто и осемдесет хиляди отбрани войници, за да се бият против Израил и дано върнат царството пак на Ровоам.

2 b Но Господнето слово дойде към Божия човек Семая и каза:

3 Говорѝ на Ровоам, Соломоновия син, Юдейския цар, и на целия Израил в Юда и Вениамин:

4 Така казва Господ : Не излизайте, нито се бийте против братята си; върнете се всеки у дома си, защото от Мене става това нещо. И те послушаха Господните думи и се върнаха, и не отидоха против Еровоам.

5 А Ровоам, като се установи в Йерусалим, съгради укрепени градове в Юдея;

6 съгради Витлеем, Итам, Текуе,

7 Ветсур, Сохо, Одолам,

8 Гет, Мариса, Зиф,

9 Адораим, Лахис, Азика,

10 Сарая, Еалон и Хеврон, които са укрепени градове в Юда и Вениамин,

11 укрепи тези крепости и изпрати в тях военачалници и запаси от храна, дървено масло и вино.

12 Още във всеки град сложи щитове и копия и ги укрепи твърде много. Така Юда и Вениамин останаха под негова власт.

13 И всички свещеници и левити, които бяха в Израил, се събраха при него от всичките си краища.

14 c Защото левитите оставиха пасбищата си и притежанията си и дойдоха в Юдея и в Йерусалим; понеже Еровоам и синовете му бяха ги изгонили, за да не свещенодействат на Господа ,

15 d и Еровоам си беше поставил жреци за високите места, за идолите и за телетата, които беше направил.

16 e А след тях, колкото души от всичките Израилеви племена утвърдиха сърцата си да търсят Господа , Израилевия Бог, дойдоха в Йерусалим, за да жертват на Господа , Бога на бащите си.

17 f Така за три години те подкрепяха Юдейското царство и поддържаха Ровоам, Соломоновия син; защото три години ходеха в пътя на Давид и Соломон.

18 Ровоам си взе за жена Маелета, дъщеря на Давидовия син Еримот, и Авихаила, дъщеря на Есеевия син Елиав,

19 която му роди синове: Еуса, Самария и Заама.

20 g А след нея взе Мааха, която му роди Авия, Атай, Зиза и Селомита.

21 И Ровоам възлюби Мааха, Авесаломовата дъщеря, повече от всичките си жени и наложници (защото взе осемнадесет жени и шестдесет наложници и роди двадесет и осем синове и шестдесет дъщери);

22 h Ровоам постави Маахиния син Авия за княз да началства над братята си, защото мислеше да го направи цар.

23 И постъпваше разумно, като разпръсна всичките си синове по няколко във всеки укрепен град, по всичките Юдови и Вениаминови земи, и им даваше изобилна храна. И за тях потърси много жени.
Copyright information for BulProtRev