2 Chronicles 11:20-22

20 a А след нея взе Мааха, която му роди Авия, Атай, Зиза и Селомита.

21 И Ровоам възлюби Мааха, Авесаломовата дъщеря, повече от всичките си жени и наложници (защото взе осемнадесет жени и шестдесет наложници и роди двадесет и осем синове и шестдесет дъщери);

22 b Ровоам постави Маахиния син Авия за княз да началства над братята си, защото мислеше да го направи цар.
Copyright information for BulProtRev