2 Chronicles 14

Цар Аса побеждава етиопците

1 a Така Авия заспа с бащите си и го погребаха в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Аса. В неговите дни земята беше спокойна десет години.

2 Аса вършѝ това, което беше добро и право пред Господа , своя Бог;

3 b защото махна жертвениците на чуждите богове и високите места, изпотроши идолите и изсече ашерите;

4 и заповяда на юдеите да търсят Господа , Бога на бащите си, и да изпълняват закона и заповедите Му.

5 Махна още от всички Юдейски градове високите места и кумирите на слънцето. И царството утихна пред него.

6 И тъй като земята утихна и нямаше война в онези години, той съгради укрепени градове в Юдея; понеже Господ му даде покой.

7 Затова той каза на юдеите: Да съградим тези градове и да направим около тях стени и кули, порти и лостове, докато земята е още свободна пред нас; понеже потърсихме Господа , нашия Бог, потърсихме Го и Той ни е дал покой от всяка страна. И така, съградиха и благоуспяха.

8 А Аса имаше войска: от Юда – триста хиляди мъже, които носеха щитове и копия; а от Вениамин – двеста и осемдесет хиляди, които носеха малки щитове и стреляха с лъкове; всички те бяха силни и храбри.

9 c След това етиопецът Зара излезе против тях с една войска от един милион мъже и с триста колесници и стигна до Мариса.

10 Аса излезе против него; и се опълчиха за бой в долината Сефата, при Мариса.

11 d Тогава Аса извика към Господа , своя Бог, и каза: Господи , за Теб е безразлично да помагаш на мощния или на онзи, който няма никаква сила; помогни ни, Господи , Боже наш, защото на Теб уповаваме и в Твоето име идваме против това множество. Господи , Ти си нашият Бог; да не надделее човек против Теб.

12 e И Господ порази етиопците пред Аса и пред Юдея; и етиопците побегнаха.

13 f А Аса и народът, който беше с него, ги преследваха до Герар; и от етиопците паднаха толкова много, че не можаха вече да се съвземат, защото бяха смазани пред Господа и пред Неговото множество. И Юдейските мъже взеха твърде много плячка.

14 g И поразиха всички градове около Герар, защото ги обзе страх от Господа ; и ограбиха всички градове, защото в тях имаше много плячка.

15 Нападнаха още и шатрите на добитъка и като взеха много овце и камили, се върнаха в Йерусалим.
Copyright information for BulProtRev