2 Chronicles 17

Възцаряване и величие на Йосафат

1 a А вместо Аса се възцари синът му Йосафат, който се засили против Израил;

2 b защото разположи военни сили във всички укрепени градове на Юдея и постави гарнизони в Юдовата земя и в Ефремовите градове, които баща му Аса беше превзел.

3 И Господ беше с Йосафат, понеже той ходѝ в първите пътища на баща си Давид и не потърси ваалимите,

4 c а потърси Бога на бащите си и в Неговите заповеди ходѝ, а не по делата на Израил.

5 d Затова Господ утвърди царството в ръката му; и цяла Юдея даде подаръци на Йосафат; така той придоби богатство и голяма слава.

6 e При това, като се поощри сърцето му в Господните пътища, той премахна от Юдея високите места и ашерите.

7 f Също в третата година от царуването си прати първенците си Венхаил, Авдий, Захария, Натанаил и Михайя да поучават в Юдейските градове,

8 и с тях левитите Семая, Натания, Зевадия, Асаил, Семирамот, Йонатан, Адония, Товия и Товадония, левитите и заедно с тях свещениците Елисама и Йорам.

9 g И те поучаваха в Юдея, като имаха със себе си книгата на Господния закон; и обикаляха всички Юдейски градове и поучаваха народа.

10 h И страх от Господа обзе всички царства в земите, които бяха около Юдея и не воюваха против Йосафат.

11 i Някои от филистимците също донесоха подаръци на Йосафат и сребро като данък; арабите още му докараха стада: седем хиляди и седемстотин овена и седем хиляди и седемстотин козлела.

12 Йосафат продължаваше да се възвеличава твърде много; и съгради в Юдея крепости и житници-градове.

13 И имаше много работи в Юдейските градове и военни мъже, силни и храбри, в Йерусалим.

14 А ето броя им според бащините им домове: от Юда хилядници: Адна, началникът, и с него триста хиляди души, силни и храбри;

15 след него Йоанан, началникът, и с него двеста и осемдесет хиляди души;

16 j след него Амасия, Зехриевият син, който драговолно принесе себе си на Господа , и с него двеста хиляди силни и храбри мъже;

17 а от Вениамин: Елиада, силен и храбър, и с него двеста хиляди души, въоръжени с лъкове и малки щитове;

18 а след него Йозавад, и с него сто и осемдесет хиляди души, въоръжени за война.

19 k Тези бяха мъжете, които слугуваха на царя, освен онези, които царят постави в укрепените градове из цяла Юдея.
Copyright information for BulProtRev